Monday, November 10, 2008

'Islam is not a religion of peace.'


UK imam Anjem Choudary lays it on the line in London's Evening Standard:

"Islam is not a religion of peace. It is a religion of submission. We
need to submit to the will of Allah."


This, in a report on British Muslim reaction to "tough new measures to name and shame foreign-based extremists and prevent them coming from abroad to stir up hatred in the UK." More money quotes, spoken to an enthusiastic meeting of 200 London Muslims:

It is our religious obligation to prepare ourselves both physically and mentally and rise up against Muslim oppression and take what is rightfully ours. Jihad is a duty and a struggle and an obligation that lies upon the shoulders of us all. We will not rest until the flag of Allah and the flag of Islam is raised above 10 Downing Street.

-- Choudary

Do not obey the British law. We must fight and die for Islam - this is the map and road to Jennah [heaven].

-- Omar Bakri Muhammad, exiled imam, speaking from Lebanon

You must destroy the West.

-- Abu Muaz, head of the UK Salafi Youth Movement

Delete unnecessary material from your computers, take precautions not to attract attention to yourself and prepare your family for [police] raids.

-- Abu Rumaysah, a student at the London School of Shari'ah

Say what one will about once-Great Britain and its current misleadership, at least several mainstream papers in the UK are willing to report candidly on "The Prophet's" followers. All we get on this side of the pond is the kind of pathetic pap noted and quoted in the foregoing post.

UPDATE: Robert Spencer, having been alerted to this story by your correspondent, has a post on it at Jihad Watch. Robert's new book, "Stealth Jihad: How Radical Islam is Subverting America without Guns or Bombs," is now out and should be read by all.

1 comment:

ANTI-ISLAMIST said...

FOR THE OBVIOUS PURPOSE OF MAKING MONEY AN IMMIGRATED MUSLIM WOMAN AND HER SON FALSELY AND INTENTIONALLY ACCUSE A 73 YEARS OLD SWEDISH PENSIONER FOR MURDER THREAT - SHE DEMANDS SEK 50,000 ($8,000) IN DAMAGES.

Minns någon den MORDHOTADE MUSLIMAN som var på tapeten för ett halvår sedan? Hon är fortfarande i livet, fastän numera är den MORDHOTADEMUSLIMAN ej längre mordhotad, numera är hon förolämpad, om man skall ställa tilltro till den utredande poliskommissarien. Hon är förolämpad över att inte ha blivit MORDHOTAD, ty därigenom går hon miste om sitt begärda skadestånd på 50.000. Som förolämpad får hon nöja sig med 10.000.

Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en misstanke om att hon kanske skulle samarbeta med sin kriminalkommissarie beträffande skadeståndet -- i så fall ligger hon pyrt till -- då får hon bara 3.333 fattiga kronor, dvs hälften av vad poliskommissarien skall ha, ty enligt sharia är hon som bekant bara hälften värd som människa. Som kvinna har det sina klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska supertomten ALLAH.

Den ondsinte gärningsmannen som blev utpekad för att ha dödshotat denna allahs dotter har anmält henne för falsk angivelse enl brottsbalken 15 kap 7§, men hennes gode vän kriminalkommissarien hävdar numera med en dåres istadighet att han inte kan påvisa att hon någonsin har angivit någon för att ha dödshotat henne.

Har polisen mandat på och kapacitet att efter skön styra och ställa med verkligheten, eller att skriva om den? Finns verkligheten? Är verkligheten verklig eller är den blott en illusion av typ Matrix? Den fantasilöse gärningsmannen, som inte har tagit intryck av matrixmyten, har därför anmält den MORDHOTADE MUSLIMANS poliskommissarie till LO, JO och till allas vår rikspolischef Benke Svensson för brist på oväld samt ett korrupt agerande.

Hursomhelst, den tidigare MORDHOTADE MUSLIMAN, lär vara på väg till en oväldig svensk tingsrätt för att få utdömt sitt skadestånd. Tag del av den senaste utvecklingen av ärendet, som hittills har fått dansa en lustiger dans hos polisen; antingen googla MORDHOTADMUSLIMA eller klicka http://mordhotadmuslima.110mb.com
Kontinuerlig uppföljning sker.